Witamy na stronie firmy AM Trans Progres sp. z o.o.

Od wielu lat jesteśmy obecni na rynku Unii Europejskiej podejmując się zadań, które kojarzą się z troską o środowisko naturalne i ludzi w nim żyjących. Nasze działania podnoszą komfort i jakość życia ludności, jednocześnie chroniąc środowisko.

Dążymy do doskonałości, dbając w szczególności o ludzi, innowacyjność, wysoką jakość oraz dobre imię firmy.
Wiemy jak rozwiązać niestandardowe i nieszablonowe problemy naszych klientów, ponieważ sięgamy do najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki.

Obszary działalności

Likwidacja azbestu - Wykonujemy usługę polegającą na usuwaniu i likwidacji wyrobów zawierających azbest (eternit). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu azbestu z dachów, elewacji, izolacji i różnych instalacji. Więcej »

Remonty dachów - Wykonujemy remonty dachów. Oferujemy kompleksową renowację konstrukcji dachowych, dostawę i montaż nowych pokryć dachowych, systemów rynnowych i odgromowych. Więcej »

Konserwacja powierzchni - Oferujemy czyszczenie dachów, elewacji i kostki brukowej porośniętych przez glony, mchy, grzyby i pleśnie. Wyczyszczone powierzchnie impregnujemy i koloryzujemy, przywracając im pierwotny wygląd i estetykę oraz podnosząc ich trwałość. Więcej »

Utrzymanie terenów zieleni - Zapewniamy całoroczne utrzymanie terenów zieleni, zarówno terenów zieleni miejskiej, jak i ogrodów przydomowych. Szeroki zakres naszych usług obejmuje wykonanie „wiosennych porządków”, pielęgnację roślinności w okresie letnim i przygotowanie jej do sezonu zimowego oraz przeprowadzenie wymaganych zabiegów w czasie zimy. Więcej »

Usługi sezonowe i interwencyjne - Zajmujemy się likwidacją skutków opadów śniegu, klęsk żywiołowych oraz zanieczyszczeń środowiska powstałych w wyniku działania człowieka. Szybko i sprawnie odśnieżamy dachy. Likwidujemy skutki pożarów, zawaleń budynków, trąb powietrznych i innych katastrof. Sprzątamy miejsca, w których porzucone zostały odpady niebezpieczne. Więcej »

Usługi projektowe i dokumentacje - Jesteśmy zespołem profesjonalistów, a nasza wiedza i doświadczenie wykorzystywane są przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji, wspomagających zarządzanie środowiskiem. Tworzymy programy, plany gospodarki odpadami, ewidencje azbestu, oceny stanu technicznego azbestu Więcej »

Gospodarka odpadami przemysłowymi - Świadczymy kompleksowe usługi gospodarki odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi. Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów oraz przekazaniem ich do zagospodarowania w instalacjach na terenie całej Europy Więcej »

7 Program Ramowy 7-th Framework Programme – projekt Porpardet - Obecnie firma AMTrans bierze udział w unijnym projekcie Porpardet, w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej /7th Framework Programme/ w zakresie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badania naukowo-rozwojowe są współfinansowane ze środków MŚP i Unii Europejskiej. Więcej »

Recovinyl - AMTrans czynnie uczestniczy w procesie audytowania jednostek biorących udział w projekcie Recovinyl. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie, mające na celu wsparcie zbiórki odpadów PCV. Projekt dotyczy odpadów, które nie są objęte regulacjami prawnymi takimi jak dyrektywy o opakowaniach, wycofaniu pojazdów z eksploatacji oraz o odpadach ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej »